Author: ibdi.it

Ndenge nini okoki kozwa mbongo mingi na nzela ya Internet na 2023? Motambwisi na biso mobimba

Na bambula oyo euti koleka, bato mingi babandi koluka ndenge ya kozwa mbongo na nzela ya Internet. Na nzela ya bokoli ya ecommerce, media social, mpe ba plateformes indépendantes, ezali na mabaku oyo ezangi nsuka ya kozwa mbongo na nzela ya mosala ya internet. Na lisolo oyo, tokotalela mwa mayele ya malamu mpo na kozwa mbongo […]

Ape Coin ezali nini mpe ndenge nini kosomba yango?

ApeCoin ezali cryptocurrency oyo ezui popularité na ba investisseurs na ba enthusiastes ya cryptocurrency ndenge moko. Ezali asset numérique décentralisé oyo etongami na Binance Smart Chain mpe esalaka na mécanisme ya consensus ya preuve-de-stake. Na lisolo oyo, tokotala malamu ApeCoin mpe tokotala makambo na yango, matomba, mpe makama oyo ekoki kobima. ApeCoin ezali nini? ApeCoin ezali […]

5 Stratégies prouvées ya kozua mbongo na internet na 2023

Nkita ya gig ezali kolobela tendance oyo ezali kokola ya mosala ya indépendant mpe ya contrat, esika bato moko moko basalaka na projet na projet na esika ya kosala lokola basali ya tango mobimba. Engebene lapólo ya Upwork, plateforme indépendante ya liboso, motango ya ba indépendants na Etats-Unis esengelaki kokoma na 90,1 millions na 2028, […]

Next Page »
Open

info.ibdi.it@gmail.com

Close