Month: May 2023

Ndenge nini kosala mbongo na internet na instagram pona ba débutants

Na bambula oyo euti koleka, Instagram ekomi moko ya ba plateformes ya ba médias sociaux oyo bato mingi balingaka. Ezali na basaleli koleka miliare 1 oyo bazali kosala sanza na sanza, mpe yango esalaka ete ezala esika malamu mpo na bato mpe bakompanyi mpo na kozwa mbongo na nzela ya Internet. Instagram epesaka nzela na basaleli ya […]

Ndenge nini kosala mbongo na nzela ya internet na dropshipping uta na Aliexpress?

Dropshipping ekomi lolenge ya kozwa mbongo na nzela ya internet, mpe AliExpress ezali plateforme oyo eyebani mingi mpo na kozwa biloko uta na yango. Tala mwa matambe mpo na kosalisa yo obanda na dropshipping uta na AliExpress: 1. Pona Niche moko Litambe ya liboso mpo na kolonga dropshipping ezali kopona niche. Niche ezali esika to zando moko […]

Lolenge monene oyo elandi ya kozwa mbongo na nzela ya Internet ezali nini?

Nakoki te kosakola makambo oyo ekosalema na mikolo ezali koya, mpe eyano nyonso ekozala ya makanisi mpamba soki eleki malamu. Kasi, ezali na mwa makambo oyo ezali kobima na mokili ya Internet oyo ekoki kozala banzela oyo ekoki kozala mpo na kozwa mbongo: 1. Kombongo na nzela ya Internet Zando ya Internet ezali kokola na […]

« Previous Page
Open

info.ibdi.it@gmail.com

Close